Jambimadani@gmail.com
foto diambil saat safari dakwah kepekanbaru

foto diambil saat safari dakwah kepekanbaru

Safari Dakwah Sahabat UAS

salah satau program utama dari JMC, dan sebagai bentuk dari menjalankan amanah dan melanjutkan akselerasi dakwah kenabian. Hakikatnya, semua program JMC bernilai dakwah. Tapi program safari dakwah adalah program khusus pembinaan, pendampingan serta pembekalan tentang pengetahuan Islam di tengah masyarakat.
.
Program safari dakwah JMC dimulai dengan melakukan pembekalan kepada para generasi dengan mengadakan lomba da’i. Lomba da’i ini dipopulerkan dengan nama “Lomba Da’i Muda”. Hal ini dimaksudkan agar para generasi muda Islam memiliki motivasi untuk mendalami ajaran-ajaran Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan.
.
Setelah menjaring para da’i, kemudian mereka dilibatkan untuk turun berdakwah ke tengah masyarakat dengan tetap didampingi oleh tokoh agama dan tuan guru yang lebih dulu telah mendalami Islam.
.
Safari Dakwah dilaksanakan dalam dua format: Pertama: pada setiap momen tertentu seperti hari-hari besar Islam. Kedua: Safari Dakwah kajian subuh Jum’at yang dilakukan pada masjid-masjid. 
.